Sposoby wysyłki, formy transportu

Wyciąg z regulaminu sklepu internetowego "Kominki-Stanisław Furgala"

1. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w sklepie, uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego i wyrażeniem zgody przez Klienta na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu. 

2. Wszystkie czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia przez Klienta odbywają się na podstawie ustalonego przy pierwszej rejestracji loginu oraz hasła.
a) Login oraz hasło mają charakter poufny.
b) Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, za każdym razem w przypadku ich zmiany.
c) Klient podczas dokonywania zamówienia może wskazać dodatkowo odpowiednie dane do wystawienia Faktury VAT, jeżeli żąda wydania Faktury VAT.

3. Zamówienia w sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednak nie są one realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

4. Klient składa zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Po jego prawidłowym złożeniu otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

7. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:

♦ przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

8. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski.

9. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Właściciel zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej zgodnie z § IV ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.

10. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury proforma. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku od towarów i usług w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

11. "Zakład Obróbki Kamienia Naturalnego Stanisław Furgała", właściciel sklepu Kominki-Stanisław Furgała, nie odpowiada za zmianę terminu dostawy jeżeli termin ten zostanie zmieniony przez producenta lub głównego dystrybutora zamówionego produktu. O zmianie tej Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie. Zamawiający może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić realizacji zamówienia.

 

Stan realizacji zamówienia i przesyłki

Możesz na bieżąco sprawdzić status realizacji zamówienia: